PROVOZNÍ ŘÁD – PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ – PONTON

PROVOZNÍ ŘÁD – PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ – PONTON

Název objektu:                                 PONTON – SAUNY VLTAVA

Místo objektu:                                 vývaziště – řeka Vltava, pravý břeh, ř.km. 57,75, Praha

Správce toku:                                    Povodí Vltavy, státní podnik

závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5 – Smíchov

Provozovatel:                                   Eden Praha s.r.o., Budějovická 1126/9, Praha 4, 140 00

IČ: 26756439, zast.: Jan Beneš
Tel: 739 549 359, e-mail: janbenes@jsbr.cz

Příslušný plavební úřad:               Státní plavební správa – pobočka Praha

Tel: 234 637 111, nehody: 840 111 254

Příslušný vodoprávní úřad:          Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Tel: 236 001 111

Povodňový orgán:                          Povodňová komise Prahy 1
Tel: 221 097 223 – předseda komise

Dispečink:                                          Povodí Vltavy s.p.
Tel: 221 401 111

Tento řád a jeho nařízení nabývají účinnosti jeho schválením a zveřejněním.

 1. Základní ustanovení

Uživatelé pontonu jsou povinni dodržovat zákon č.114/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále

Pravidla plavebního provozu č. 67/2015 Sb.

 

 1. Popis pontonu

Vývaziště tvoří plovoucí zařízení, na jehož palubě (pochozí části) je protiskluzová paluba. Spojení s břehem je zabezpečeno pomocí přechodové nástupní lávky. Vývaziště není řešeno jako bezbariérové.

Vázací prvky jsou umístěny do nosné konstrukce platformy plovoucího zařízení. Vývaz plovoucího zařízení je zajištěn lany a řetězy do stávajících břehových vázacích prvků (kruhů). Ponton je vybaven záchranným kruhem s lankem a světelnou bójí.

 

 • Užívání pontonu

Ponton je určen pro potřeby ochlazení po saunování. Ponton je vybaven přechodovou lávkou se zábradlím, vlastní ponton zábradlí nemá, dále je ponton vybaven 2 schůdky do vody. Plovoucí zařízení je osvětleno včetně nástupní lávky. Kapacita pontonu je 5 osob.

Ponton slouží pro vsup do vody za účelem ochlazení po saunování, plavání dále od pontonu není dovoleno s ohledem na nebezpečí podchlazení a zároveň z důvodu omezení plavebního provozu plavidel. Vstup do vody je možný pouze při dohledu další osoby.

Uživatelé zodpovídají za udržování pořádku a čistoty.

Při užívání je nutné využívat s ohledem na ostatní uživatele vodní cesty tak, aby nedošlo k omezení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu. Při vstupu na ponton je třeba dbát opatrnosti, paluba může být mokrá a kluzká od předchozích uživatelů. Je přísně zakázáno z pontonu skákat do vody.

Přílohou provozního řádu je desatero začínajícího otužilce.

 

 1. Všeobecné zákazy

Ve vývazišti je bezvýjimečně zakázáno:

 • jakékoli poškozování přístavního zařízení,
 • přetěžování přístavního zařízení,
 • vyhazování odpadků a znečišťování okolí,
 • rozdělávání ohně.

 

 1. Provozní doba

Provozní doba vývaziště je denně od 10 – 23 hod.

 

 1. Povodňové stavy

Postup při povodňových stavech řeší samostatně schválený povodňový plán.

 

Desatero začínajícího otužilce

 1. Začni hned! Teď, dnes.
  Není proč čekat „až bude hezky“, „až budu mít lepší náladu“, „až…“
 2. Začni ranními studenými sprchami.
  Stačí z počátku 15s a postupně časy prodlužovat až na 2-3 minuty. Není nutné máčet hlavu. Tělo si tak navykne na pocit chladné vody a nevyděsí a případně neodradí první plavání v ledové vodě. Je možné přidat i večerní sprchování, po umytí teplou vodou otočit na ledovou. Lépe se pak spí.
 3. Alkohol a otužování nejdou dohromady.
  V žádném případě před a ani po otužování se neposilňuj a nezahřívej alkoholem. Roztahuje cévy a tělo pak nereaguje správně na studenou vodu. Může dojít i k rychlému podchlazení, protože periferie se správně neuzavřou a tělo neudrží potřebné teplo pro mozek a jádro. Alkohol také nevyzpytatelně ovlivňuje psychiku, falešně zvyšuje sebevědomí a omezuje zdraví úsudek.
 4. Před prvním plaváním v ledové vodě navštiv lékaře a nech si udělat zátěžové EKG.
  Ledová voda krátkodobě výrazně zvyšuje krevní tlak a při určitých srdečních onemocněních může dojít ke kolapsu. Pro zdravý oběhový systém je otužování posilující, pro určitá onemocnění ale může být kontraindikací. To nejlépe posoudí lékař.
 5. Pro začátek si pro plavání ve studené vodě najdi otužilecký klub nebo aspoň kamaráda/ku.
  Je to základ bezpečnosti. Nikdy nevíš, co se může ve volné vodě stát – náhlá indispozice, křeč, předmět, vlasec ve vodě, vlna od projíždějící lodě a loknutí si…vždy je dobré se hlídat alespoň ve dvou. Kromě toho to posiluje vůli a pravidelnost tréninků. Sám má člověk tendenci se na něco vymluvit, kamarádovi už to jde hůř.
 6. Do studené/ledové vody choď pravidelně 2-3x týdně, mezi tréninky si nech vždy alespoň jeden den volna. Menší frekvence tě nikam neposune, vždy budeš začínat „znovu“. Každodenní plavání ve vodě pod 8⁰C je také kontraproduktivní. Tělo nemá čas regenerovat a může přijít i pocit permanentního prochladnutí.
 7. Dodržuj doporučené limity pro pobyt v ledové vodě a poslouchej své tělo. Nesnaž se o rekordy. Pro posilování imunity a zlepšování stačí ve vodě pod 4⁰C 2-3 minuty, 6-12 minut je tak akorát. Maximum je 22 minut.
  Vnímej své tělo a nenech se přemluvit svým egem a vyplavenými endorfiny za limity, které jsou zdraví nebezpečné.
 8. Z vody bys měl vždy vylézt sám, bez pomoci, a tak aby ses byl schopen sám osušit, převléknout a zahřát pohybem a teplým čajem. Nástup otužileckého třesu do 15minut po opuštění vody je normální, nepotlačuj ho, rychleji přejde aerobním cvičením – jdi si hned zaběhat, dřepuj, klikuj.
 9. Otužilectví je také o kamarádství s lidmi stejné „krevní skupiny“. Buď vždy pozitivně naladěný, ochotný komukoli nabídnout pomoc, sdílej s ostatními své zážitky, pocity. Méně zkušeným nabídni své rady, přijímej rady od zkušenějších.

Pokud se rozhodneš účastnit soutěží v zimním plavání, vždy bojuj fair play a respektuj ostatní závodníky. Nepřeceňuj své schopnosti, plav vždy trať, na kterou máš. Na delší tratě musíš dospět pravidelným tréninkem i mentálním nastavením.